Bilder

§2.1 Produktbilder får laddas ner för kommersiellt bruk efter man har kontaktat Fonnix Premium Group´s (här kallad bara Bildombudsmannen) bildombudsman. Dock kan Fonnix Premium Group när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.

§2.2 Övriga bilder får INTE användas vare sig för privat eller kommersiellt bruk utan tillstånd ifrån Bildombudsmannen. Vi har inte rättigheter att dela vidare dessa bilder utan tillstånd från fotograferna själva.  

§2.3 Logotypes, Varumärken och Illustrationer. Det är förbjudet att missbruka och att använda dessa olovligt. Alla rättigheter tillhör Fonnix Premium Group. Ta kontakt med Bildombudsmannen innan du önskar använda dessa.

§2.4 Tredjepartsbilder som Fonnix låter andra företag att använda för marknadsföring på t.ex. Instagram och Facebook är köpta bilder från bildbyrån. För att du skall få använda dessa bilder får du på inga villkor ändra eller manipulera dessa bilder. Ursprungsbilden som vi levererar är den som alltid skall användas annars skulle bildbyråerna kunna vidta rättsliga påföljder mot 3:e parts användare.

Texter

§3.1 Textmaterial får inte kopieras från hemsidan utan att först ha fått godkännande från Bildombudsmannen.

§3.2 Bildombudsmannen kan när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.


Bildombudsmannen når du på: info@fonnixgroup.com