GDPR

Det nya regelverket för hantering av personuppgifter, Allmänna dataskyddsför-ordningen (GDPR) trädde i kraft inom EU den 25 maj 2018. GDPR introducerar en rad nya regler och skyldigheter för att stärka skyddet av personuppgifter och förbättra den enskildas rätt till integritetsskydd. Vi på Fonnix är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter hos oss.

Vi vill här informera om vilka uppgifter vi sparar om er som kund.

• Namn

• Fakturerings- och ev. avvikande leveransadress

• Telefonnummer

• E-post

Vi sparar ovan uppgifter för att kunna hantera order och faktura till er, för att kunna skicka ut information om produkter, leveranser, prisförändringar etc. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Fonnix (Fonnix Premium Group) anlitar externa speditionsföretag för att utföra tjänster t.ex. för att tillhandahålla leveranser och beställningar.

Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Fonnix har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och ditt företag. Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Fonnix, 010-205 00 35 (Fonnix Premium Group) eller info@fonnixpremium.se. Du kan även nå vårt dataskyddsombud, Thomas Lambing på thomas@fonnix.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.